Letenky

Pracovali ste v USA? Získajte svoje dane späť!

Kúpa letenky je dnes jednoduchá záležitosť, vyhľadáte a zaplatíte kartou. Nemusíte nič tlačiť, stačí vám prísť na check-in s pasom. Na vyhľadávanie odporúčam http://www.skyscanner.net/ Je to vyhľadávač vo vyhľadávačoch s možnosťou vyhľadania aj bez presného dátumu (napríklad JÚN – SEPTEMBER)skyscanner

 

Nedá sa v ňom priamo kúpiť letenka, ale poskytuje odkazy na portály, kde je daný let najlacnejší. Rovnakú letenku môžete kúpiť na rôznych miestach za rôznu cenu. Ďalej môžete experimentovať s krajinou, odkiaľ letenku kupujete. Ľuďom z Nórska alebo z Anglicka sa predáva letenka za inú cenu ako ľuďom zo Slovenska. Ak sa nebojíte a ste vášniví cestovatelia, v pokoji môžete pri prestupe stihnúť pozrieť mesto, v ktorom ste ešte neboli. Ja som mal raz dlhý  prestup v Londýne a v Madride takže  som navštívil aj tieto dve mestá. Letenku kupujete až vtedy, keď máte dohodnutú prácu so zamestnávateľom a podpísanú zmluvu.

Najčastejšie chyby

Najčastejšia chyba je keď si myslíte, že najlacnejšia letenka je najlacnejšia doprava do USA. Je to omyl. Pozrite si najprv ako a kedy sa dostanete na letisko do Viedne, do Krakova, Budapešti… Ideálne je, ak sa po príchode do USA ešte v ten deň ubytujete v cieľovom meste a nebudete musieť prespávať v hoteli. Zároveň, keď máte na Slovensku letisko ďaleko a chcete ísť vlakom, pozrite si kedy vám idú prvé spoje na letisko. Veľa ľudí si kúpi letenku za 500 eur a potom ich musí niekto odviesť na letisko autom za 50 EUR a po prílete do NYC si musia zaplatiť 60 EUR na noc. Ten kto si spočíta tieto náklady a porovná, môže ísť drahším letom bez potreby hotela, či dokonca priamym spojením bez prestupu.

Hodinový prestup je úplne ideálny, len ak idete bez batožiny. (čo váš prípad určite nie je) Batožina sa na veľkých letiskách nemusí stihnúť premiestniť z lietadla do lietadla a vy sa môžete ocitnúť v USA bez batožiny, ktorá by vám prišla až o niekoľko dní.

Myslite pri kúpe letenky na to, koľko chcete vidieť

Pár dní na cestovanie je veľmi málo. Využite možnosť precestovať celé USA. Potrebujete na to minimálne 20 dní, v závislosti od toho, kde budete pracovať a ktoré výlety zvládnete už počas práce.

 • Západ – minimálne 8 dní
 • Východ – minimálne 6 dní
 • Florida s loďou do Karibiku – 10 dní

ZRUŠENIE LETU ZO STRANY AEROLINIEK

Ak zistíte až na letisku, že váš let má meškanie, alebo je zrušený, konzultujte všetky možnosti ako sa dostať do vášho cieľa na checkin-e s pracovníkmi aeroliniek. Požadujte náhradné lety, ubytovanie a stravu dokým vám náhradný let neodletí. Na všetko máte právo a to aj v EÚ aj v USA.

Na cestách v rámci EÚ a transatlantických letoch v prípade odmietnutia nástupu do lietadla, zrušenia letu alebo meškania do cieľového miesta (uvedeného na vašej letenke), ktoré je dlhšie ako 3 hodiny, máte nárok na náhradu vo výške 250 až 600 EUR podľa letovej vzdialenosti:

Lety v rámci EÚ

 • 1 500 km alebo menej – 250 EUR
 • viac ako 1 500 km – 400 EUR

Lety medzi letiskom v EÚ a letiskom mimo EÚ (USA)

 • 1 500 km alebo menej – 250 EUR
 • 1 500 km až 3 500 km – 400 EUR
 • viac ako 3 500 km – 600 EUR (toto platí pre transatlantické lety)

V prípade, že vám dopravca ponúkne náhradný let s podobným časovým rozvrhom, môže byť náhrada znížená o 50 %.

V prípade zrušenia letu vám nevznikne právo na náhradu, ak:

 • bolo zrušenie spôsobené mimoriadnymi okolnosťami, ktorým sa nedalo zabrániť –napr. veľmi nepriaznivé počasie, štrajk alebo
 • vás spoločnosť o zrušení letu informovala 2 týždne pred plánovaným časom odletu, alebo
 • vám bol ponúknutý náhradný let s podobným časovým rozvrhom ako pôvodný let.

Aj keď vám v prípade meškania z dôvodu mimoriadnych okolností nevzniká právo na finančnú náhradu, letecký prepravca je povinný vám ponúknuť:

 • vrátenie ceny letenky (v plnej výške alebo len časť, ktorú ste nevyužili);
 • náhradnú prepravu za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v najbližšom možnom termíne (týmto je myslená pozemná preprava), alebo
 • let za porovnateľných prepravných podmienok do vašej cieľovej destinácie v neskoršom dátume podľa vášho výberu (za predpokladu voľnej kapacity).

Letecká spoločnosť vám navyše musí v prípade potreby poskytnúť pomoc počas čakania na náhradnú dopravu. (pomoc môže byť: hotel, preprava do hotela, jedlo)

Väčšina dopravcov má na internetovej stránke formulár pre sťažnosti, odporúčané je však podať sťažnosť cez Európsky formulár a odoslať ho poštou na adresu spoločnosti. Ak ste kupovali letenku nepriamo, formulár môžte poslať obom spoločnostiam. (napríklad Pelikán.sk a British Airways)

Všetky vyššie uvedené pravidlá leteckej prepravy sú len pre lety v EÚ a lety z EÚ. Ak cestujete vrámci USA, pravidlá odškodnenia určuje USA, prípadne konkrétny dopravcovia.

Strata alebo poškodenie cestovnej batožiny

Podaná batožina (check-in)

V prípade straty, poškodenia alebo omeškania vašej podanej batožiny vám môže vzniknúť nárok na náhradu škody do výšky približne 1 220 EUR.

Výnimka – dopravca nenesie zodpovednosť za škodu, ktorá vznikla v dôsledku kazu samotnej batožiny.

Príručná batožina (vrátane osobných vecí)

Letecký dopravca je zodpovedný len za poškodenie, ku ktorému došlo z jeho viny.

Sťažnosť musíte podať do 7 dní (v prípade meškania batožiny do 21 dní) od doručenia batožiny.

Ak chcete uskutočniť ďalšie právne kroky, musíte ich vykonať do 2 rokov od vrátenia batožiny.

V prípade, že sa vo vašej batožine nachádzajú cenné predmety, mali by ste mať možnosť (bez poplatku) zvýšiť maximálnu výšku náhrady nad sumu 1 223 EUR, ak najneskôr pri podaní batožiny (check-in) odovzdáte leteckej spoločnosti špeciálne vyhlásenie. Aj tak vám však odporúčame, aby ste uzavreli súkromné cestovné poistenie.

Všetky vyššie uvedené pravidlá leteckej prepravy sú len pre lety v EÚ a lety z EÚ. Ak cestujete vrámci USA, pravidlá odškodnenia určuje USA, prípadne konkrétny dopravcovia.

Komentáre